top of page

KOMPENSACJA
MOCY BIERNEJ

EMS-vector.jpg

EMS posiada opcjonalny regulator współczynnika COS fi, który po aktywowaniu pilnuje aby moc bierna pobierana przez obiekt przemysłowy była utrzymana w granicach które zapewniają osiągnięcie współczynnika mocy nie gorszego niż 0,95. Jest to wymóg Operatora Systemu Dystrybucyjnego i w przypadku wystąpienia przekroczeń operator będzie naliczał kary ustawowe.

 

Moc bierna, która pogarsza współczynnik COS fi pochodzi od dużych obciążeń silnikowych lub oświetlenia jarzeniowego/LED-owego jak również od dużej ilości serwerów czy komputerów. Źródeł może być wiele, a ich sumaryczny efekt będzie powodował spore koszty dodatkowe, których łatwo można uniknąć.

 

W warunkach przemysłowych stosuje się specjalne urządzenia „kompensatory mocy biernej”, ale są to urządzenia kosztowne i wymagające cyklicznego przeglądu i serwisu. Jednak w przypadku gdy zakład przemysłowy właśnie zainwestował w nową instalację fotowoltaiczną można wykorzystać już istniejące falowniki solarne. EMS steruje wtedy ilością mocy biernej generowanej przez falowniki solarne i kompensuje niepożądane nadwyżki. Działanie algorytmu opiera się o klasyczny regulator PID, który kontroluje w pętli zamkniętej moc bierną falowników solarnych lub innych jednostek wytwórczych.

bottom of page