top of page

WIZUALIZACJA
SCADA

Widok5.jpg

Wizualizacja SCADA przedstawia wszystkie podstawowe parametry pracy elektrowni oraz pomiar energii elektrycznej pobieranej z sieci przez zakład przemysłowy. SCADA w prosty sposób obrazuje w czasie rzeczywistym działanie wszystkich źródeł energii, magazynów i dużych odbiorów. Dostępne są wykresy dobowe i miesięczne dla każdego źródła.

Bieżąca kontrola poboru energii elektrycznej i analiza wykresów pozwala na
kolejny poziom optymalizacji kosztów. Często zmiana harmonogramu pracy zespołów produkcyjnych w zakładach umożliwia optymalne wykorzystanie godzin w których występuje największa generacja z OZE. Wystarczy np. wykorzystywać maszyny produkcyjne o największej mocy w godzinach największej generacji energii ze słońca. 
Dzięki wizualizacji przebiegów dobowych i miesięcznych można dokonać optymalizacji procesów wewnętrznych zakładu przemysłowego na wielu nowych poziomach (Zarządzanie Proaktywne).

Dostęp do wizualizacji SCADA zapewnia VNC serwer przez Internet z Laptopa, SmartPhona lub Tableta.

  Przykładowe ekrany wizualizacji SCADA:

Widok5.jpg
bottom of page