ZARZĄDZANIE ENERGIĄ:
System Zarządzania Hybrydowymi Źródłami Energii Elektrycznej

     System Zarządzania Energią EMS jest przeznaczony dla zakładów przemysłowych, które rozbudowują swoją sieć energetyczną o nowe źródła. EMS służy do kontroli parametrów pracy elektrowni pracujących samodzielnie lub przy zakładzie przemysłowym. Dodatkowo system zapewnia algorytmy optymalizujące zużycie energii elektrycznej jak np. kompensacji Mocy Biernej lub funkcja ZeroExport.

     System można skonfigurować do sterowania Hybrydowym układem zasilania o wielu źródłach, np. do współpracy z fotowoltaiką, magazynem energii, agregatem, biogazownią, elektrownią wiatrową, czy pompą ciepła lub stacją ładowania pojazdów. System posiada funkcje sterowania magazynami energii w każdej technologii włącznie z wodorową. Inteligentne sterowanie rozpływem energii zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów energetycznych. Dostępne jest wiele algorytmów sterowania, również względem godzinowych rynkowych cen energii PSE. Od 1 lipca 2024r wszystkich operatorów będzie obowiązywał godzinowy system rozliczeń dla producentów energii elektrycznej.

     Wizualizacja SCADA przedstawia wszystkie podstawowe parametry pracy elektrowni oraz pomiar energii elektrycznej pobieranej z sieci przez zakład przemysłowy. Dostęp do wizualizacji SCADA zapewnia VNC serwer przez Internet z Laptopa, SmartPhona lub Tableta.

         System spełnia założenia normy PN-EN ISO 50001:2018.

        Pobierz dokumentację w PDF:

EMS50.png

EMS50

do 50kW

ZeroExport

Reg. Mocy Biernej

EMS100.png

EMS100

od 50kW do 200kW

ZeroExport

Reg. Mocy Biernej

EMS200.png

EMS200

od 200kW

ZeroExport

Reg. Mocy Biernej

EMS1000.png

EMS1000

od 0,2MW do 10MW

Energia do sieci 

Reg. Mocy Biernej

Zdalne ster. OSD