top of page

PROMOCJA 2024

  10% Rabatu 

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ:
System Zarządzania Hybrydowymi Źródłami Energii Elektrycznej

EMS-diagram.jpg

 System Zarządzania Energią EMS jest przeznaczony dla zakładów przemysłowych, które rozbudowują swoją sieć energetyczną o nowe źródła. EMS służy do kontroli parametrów pracy elektrowni pracujących samodzielnie lub przy zakładzie przemysłowym. Dodatkowo system zapewnia algorytmy optymalizujące zużycie energii elektrycznej jak np. kompensacji Mocy Biernej lub funkcja Zero Export.

- Algorytm Zero-Export

- Kompensacja Mocy Biernej

- Sterowanie Falownikami Solarnymi

- Sterowanie Magazynem Energii

- Monitoring Obiektów Rozproszonych

- Analiza Energetyczna

- Wizualizacja SCADA

  System można skonfigurować do sterowania Hybrydowym układem zasilania o wielu źródłach, np. do współpracy z fotowoltaiką, magazynem energii, agregatem, biogazownią, elektrownią wiatrową, czy pompą ciepła lub stacją ładowania pojazdów. System posiada funkcje sterowania magazynami energii w każdej technologii włącznie z wodorową. Inteligentne sterowanie rozpływem energii w zakładzie przemysłowym zapewnia optymalne wykorzystanie wszystkich zasobów energetycznych. Dostępne jest wiele algorytmów sterowania, również względem godzinowych rynkowych cen energii PSE. 

   EMS posiada opcjonalny algorytm zwany "Zero Export”. Działanie algorytmu polega na takim sterowaniu produkcją energii elektrycznej aby nie generować nadwyżek i nie powodować wprowadzania energii do sieci elektrycznej. W przypadku gdy system wykryje, że pobór energii zakładu z sieci zbliża się do zera, to ograniczy moc generowaną przez falowniki solarne lub inne jednostki wytwórcze. Falowniki solarne posiadają standardowo funkcję ograniczenia produkcji energii ze słońca. Układ sterowania Zero Export wysyła sygnał do wszystkich falowników solarnych i pilnuje aby energia nie wróciła do sieci elektroenergetycznej. Działanie algorytmu opiera się o klasyczny regulator PID, który kontroluje w pętli zamkniętej moc wyjściową falowników solarnych lub innych jednostek wytwórczych.

   Układ posiada również opcjonalny regulator współczynnika COS fi, który po aktywowaniu pilnuje aby moc bierna pobierana przez obiekt przemysłowy była utrzymana w granicach które zapewniają osiągnięcie współczynnika mocy nie gorszego niż 0,95. Jest to wymóg Operatora Systemu Dystrybucyjnego i w przypadku wystąpienia przekroczeń operator będzie naliczał kary ustawowe. Moc bierna, która pogarsza współczynnik COS fi pochodzi od dużych obciążeń silnikowych lub oświetlenia jarzeniowego/LED-owego jak również od dużej ilości serwerów czy komputerów. Źródeł może być wiele, a ich sumaryczny efekt będzie powodował spore koszty dodatkowe, których łatwo można uniknąć. W warunkach przemysłowych stosuje się specjalne urządzenia „kompensatory mocy biernej”, ale są to urządzenia kosztowne i wymagające cyklicznego przeglądu i serwisu. Jednak w przypadku gdy zakład przemysłowy właśnie zainwestował w nową instalację fotowoltaiczną można wykorzystać już istniejące falowniki solarne.

 Wizualizacja SCADA przedstawia wszystkie podstawowe parametry pracy elektrowni oraz pomiar energii elektrycznej pobieranej z sieci przez zakład przemysłowy. Dostęp do wizualizacji SCADA zapewnia VNC serwer przez Internet z Laptopa, SmartPhona lub Tableta.

  Przykładowe ekrany wizualizacji SCADA:

Widok5.jpg

PROMOCJA 2024

  10% Rabatu 

MODELE EMS:

 

od 10kW do 200kW

Zero Export

EMS100

38.000zł netto

od 0,2MW do 10MW

Zero Export

Reg.Mocy Biernej

EMS200

57.000zł netto

Moduły Dodatkowe

Magazyny Energii
Bio-Gazownie
Kogeneracja

 

Cena zawiera: dostawę, montaż, podłączenie, uruchomienie i szkolenie obsługi

bottom of page