top of page

HYBRYDOWE
UKŁADY ZASILANIA

EMS-diagram-mini.jpg

System EMS można skonfigurować do sterowania Hybrydowym układem zasilania o wielu źródłach, np. do współpracy z fotowoltaiką, magazynem energii, agregatem, biogazownią, elektrownią wiatrową, czy pompą ciepła lub stacją ładowania pojazdów. Układ w którym występuje wiele źródeł energii pracujących w różnych technologiach nazywamy Hybrydowym Układem Zasilania.

Optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów energetycznych jest najlepszym sposobem na ograniczenie kosztów energii elektrycznej. EMS steruje dostępnymi źródłami energii tak, aby w pierwszej kolejności korzystać z darmowej energii z OZE lub zmagazynowanej w Magazynach Energii.

Oprócz sterowania źródłami energii EMS umożliwia również sterowanie dużymi odbiorami energii. Sterowanie procesem technologicznym w fabryce w zależności od dostępności darmowej energii z OZE daje ogromne oszczędności. 

Dostępne jest wiele modułów sterujących odpowiednich dla każdej technologii:

- Elektrownia Fotowoltaiczna

- Elektrownia Wiatrowa

- Bio-Gazownia

- Bateryjny Magazyn Energii

- Wodorowy Magazyn Energii

- Generator DIESEL

- Kogenerator LNG/LPG/CNG

- Ładowarka Pojazdów Elektrycznych

- Duże odbiory technologiczne

bottom of page