top of page

ZERO-EXPORT

pv.bmp

EMS posiada opcjonalny algorytm zwany "Zero Export”. Działanie algorytmu polega na takim sterowaniu produkcją energii elektrycznej aby nie generować nadwyżek i nie powodować wprowadzania energii do sieci elektrycznej. W przypadku gdy system wykryje, że pobór energii zakładu z sieci zbliża się do ustawionego progu, to ograniczy moc generowaną przez falowniki solarne lub inne jednostki wytwórcze. Falowniki posiadają standardowo funkcję ograniczenia produkcji energii. Układ sterowania Zero Export wysyła sygnał do wszystkich falowników i pilnuje aby energia nie wróciła do sieci elektroenergetycznej.

Działanie algorytmu opiera się o klasyczny regulator PID, który kontroluje w pętli zamkniętej moc wyjściową falowników solarnych lub innych jednostek wytwórczych.

W systemie można ustawić poziom eksportu do sieci. Można ustawić "zero" aby energia nigdy się wychodziła na zewnątrz lub np. -50kW aby nigdy nie przekroczyć 50kW zwrotu do sieci (PROSUMENT).

bottom of page